Partsmodellen måste värnas – nu och i framtiden

Saco ansluter sig till kravet om att politikerna nu måste värna den svenska partsmodellen. – Den svenska modellen är den främsta garanten för en stabil och dynamisk arbetsmarknad, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Fredag 3 okt 2014

Nyckelord:
Arbetsmarknad

LO och Svenskt Näringsliv gör nu gemensam sak och kräver att politikerna kraftfullt tar ställning för den svenska partsmodellen. Saco instämmer i uppmaningen.

Det är arbetsmarknadens parter som sköter arbetsmarknadens villkor. Tack vare en ansvarsfull lönebildning, där reallönerna har ökat i takt med produktivitetsutvecklingen, har Sverige klarat sig bra genom krisen. Den svenska modellen innebär en tydlig rollfördelning och betyder bland annat att politikerna inte ska styra lönebildningen. Det gäller såväl i Stockholm som i Bryssel.

Frågan om minimilöner är ständigt aktuell i EU, där de nordiska facken än så länge lyckats stoppa sådana initiativ med hänvisning till partsmodellen. Där måste svenska politiker på alla nivåer även i framtiden tydligt ta avstånd och motverka en utveckling som på sikt skulle hota den svenska arbetsmarknadsmodellen.

- Den svenska modellen är den främsta garanten vi har för en stabil och dynamisk arbetsmarknad, säger Sacos ordförande Göran Arrius och fortsätter:

- Kollektivavtalen leder till ett bra företagsklimat och en flexibilitet som är nödvändig för en modern arbetsmarknad. Modellen måste värnas, nu och i framtiden.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10