Riktlinjer för globala företag ska vässa fackliga arbetet

Saco, LO och TCO har tillsammans med förbunden tagit fram en handbok för OECD:s riktlinjer för globala företag och översatt dem till svenska. Riktlinjerna kan bli ett värdefullt verktyg i arbetet med att förbättra mänskliga rättigheter och villkor i arbetslivet.

Publicerad: Fredag 11 apr 2014

Nyckelord:
Internationellt

I slutet av maj 2011 antog OECD-ländernas regeringar nya riktlinjer för multinationella företag. Det innebär att staterna ställer krav på att företag ska ta större ansvar för att skydda mänskliga rättigheter, om företaget exempelvis äger en fabrik eller handlar med varor eller tjänster. Riktlinjerna innebär också bättre kontroll och uppföljning av anmälningar av klagomål mot företag.

De nya riktlinjerna är ett stort framsteg för den globala fackföreningsrörelsen. Riktlinjerna kan bli ett värdefullt verktyg i arbetet med att förbättra mänskliga rättigheter och villkor i arbetslivet. Saco, LO och TCO har tillsammans med förbunden tagit fram en handbok för riktlinjerna och översatt dem till svenska.