S lovar storsatsning på invandrade akademiker

Ser vi äntligen slutet på projektträsket för invandrade akademiker? Ylva Johansson, socialdemokraternas talesperson i arbetsmarknadsfrågor utlovade vid Sacos seminarium i Almedalen en permanent storsatsning och finansiering av kompletterande utbildning om S vinner valet i höst.

Publicerad: Tisdag 1 jul 2014

Nyckelord:
Integration

Sacos utredare Josefin Edström presenterade nya beräkningar för vad akademiker kostar att utbilda. Den totala kostnaden för en akademiker utbildad i Sverige är cirka 2,5 miljoner kronor från förskola till högskola. När det gäller invandrade akademiker är det helt andra summor som gäller.

Sverige satsar i år cirka 70 miljoner kronor på kompletterande högskoleutbildning för att anpassa invandrade akademikers utländska utbildning till den svenska arbetsmarknadens krav. Omräknat till en svensk akademikers totala utbildningskostnad motsvarar det färre än 30 akademiker. Alliansregeringen har styrt Sverige i åtta år men satsningarna på den här gruppen välutbildade akademiker har uteblivit trots behovet av erfarna akademiker på arbetsmarknaden.

- Regeringens utbildningspolitiska visioner består av ord men sällan siffror för invandrade akademiker. Det har inte varit en framgångsrik strategi för kunskapslandet Sverige säger Josefin Edström.

Titta på seminariet Vad får en akademiker kosta?

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV