Skilda framtidsutsikter för akademiker

Arbetsterapeuter, lärare och biomedicinska analytiker är säkra kort på framtidens arbetsmarknad. För veterinärer och biologer ser det tuffare ut, visar Sacos prognos. Konkurrensen på arbetsmarknaden var inget som avskräckte marinbiologen Stina Brask Bilén. – Jag brinner för den marina miljön. Det är min hjärtefråga, säger hon.

Publicerad: Torsdag 20 nov 2014

Senast uppdaterad: Torsdag 20 nov 2014

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Saco ger varje år ut rapporten Framtidsutsikter, en prognos av arbetsmarknaden för akademiker fem år framåt i tiden.

Säkra kort på framtidens arbetsmarknad är yrken inom vård och omsorg, visar prognosen. Den offentliga sektorn står inför stora pensionsavgångar de kommande åren och behovet av nyrekryteringar är stort. Det handlar bland annat om arbetsterapeuter, lärare och biomedicinska analytiker.

Tuffare lär det bli för kommunikatörer, veterinärer och biologer.

Hade oddsen emot sig

Stina Brask Bilén är utbildad biolog. Hon visste inte så mycket om högskolan och arbetsmarknaden när hon skulle välja utbildning.

– Jag hade jobbat som lärare på en lågstadieskola och tyckte att det verkade passa mig, men intresset ledde mig till biologin. Långt senare förstod jag att det var en tuff arbets­marknad för marinbiologer, säger hon.

Trots den hårda konkurrensen för biologer har hon etablerat sig på arbetsmarknaden och arbetar i dag som specialist inom marinbiologi.

– Jag har bara haft två arbetsgivare som marinbiolog. Båda har varit på konsultbolag och det passar mig bra. Jag gillar variationen i arbetsuppgifterna, säger Stina Brask Bilén.

Arbetsmarknad i balans är bäst

Thomas Ljunglöf är statistiker och arbetsmarknadsexpert på Saco. Hans tips till villrådiga ungdomar är att välja utbildning med både hjärta och hjärna. Du ska givetvis läsa något som du är intresserad av, men det är även bra att känna till situationen på arbetsmarknaden, menar han.

För den stora gruppen akademiker väntar en arbetsmarknad i balans och det är även att föredra. Då finns det goda möjligheter till jobb för den som avslutar sina studier samtidigt som arbetsgivarna kan rekrytera den personal de behöver.

"Läs på innan du väljer"

Att det är liten konkurrens om jobben inom ett yrke är inte heller nödvändigtvis positivt. Det kan till exempel vara ett tecken på att lönerna är låga eller att det är råder brist på utvecklingsmöjligheter inom yrket.

– Utbildningsvalet är ett av de viktigaste du gör i livet. Läs på om läget på arbetsmarknaden innan du väljer så slipper du negativa överraskningar senare i livet, säger Thomas Ljunglöf. 

Tabell: Arbetsmarknaden för akademiker år 2019

Liten konkurrens om jobben Balans Stor konkurrens om jobben
Arbetsterapeut
Audionom
Biomedicinsk analytiker
Cytodiagnostiker
Datavetare
Djursjukskötare
Inredningsarkitekt
Kemist
Lärare i förskolan samt grundskolans tidigare år
Lärare i yrkesämnen på gymnasiet
Matematiker/statistiker
Naturvetare inom arbetsmiljö
Naturvetare inom trädgård och landskap
Planeringsarkitekt
Receptarie
Skolledare
Apotekare
Arbetsförmedlare
Arkitekt
Bibliotekarie
Brandingenjör
Civilekonom/ekonom
Civilingenjör
Dietist
Fysiker
Fysioterapeut/Sjukgymnast
Geovetare
Högskoleingenjör
Jurist
Kiropraktor
Landskapsarkitekt
Logoped
Lots
Läkare
Lärare - ämneslärare i grundskolans senare år och gymnasiet
Lärare/forskare vid universitet och högskolor
Naturvetare inom lantbruk
Naturvetare inom life science
Naturvetare inom miljö
Naturvetare inom skog
Officer
Optiker
Personalvetare
Psykolog
Sjukhusfysiker
Socionom
Specialistofficer
Studie- och yrkesvägledare
Systemvetare
Tandhygienist
Tandläkare
Beteendevetare
Biolog
Hälsovetare
Kommunikationsyrken
Musei- och kulturyrken
Samhällsvetare
Veterinär