LO blickar tillbaka i sökandet av ny ekonomisk politik

”Man kanske ska komma ihåg hur det gick när sysselsättningsgraden var 85 procent i slutet av 1980-talet. Det var överhettat så in i helvete, sedan small det och vi fick 90-talskrisen.” Sacos ordförande Göran Arrius delade ut några varningens ord när han var inbjuden för att kommentera LO:s kongressrapport med den uppfordrande rubriken ”Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner”.

Publicerad: Torsdag 4 jun 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 4 jun 2015

Nyckelord:
Lön & livslön

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson hoppas att rapporten ska få igång en debatt om en ny ekonomisk politik som tar oss ur låsningarna som just bekämpandet av 90-talskrisen givit. Den krisen är övervunnen sedan länge, men krispolitiken lever kvar hos såväl socialdemokraterna som de borgerliga, menar han och LO.

Nu är det nya tider som kräver en helt annan politik för att få ner arbetslösheten enligt LO-rapporten. Staten bör släppa loss och bedriva en expansiv efterfrågestimulerande politik med stora investeringar och ökade statsbidrag till kommunerna. Det ska betalas med högre skatter och ökad statsskuld.

LO-ekonomerna håller sig inom EU:s regelverk, vilket innebär att budgetunderskottet inte får överstiga tre procent av BNP per år. Det ger utrymme för en finanspolitisk stimulans på mellan 1,5-3 procent av BNP. I pengar blir det mellan 60 och 120 miljarder per år. Statsskulden skulle öka från dagens dryga 40 procent till knappt 50 procent 2024.

Målet är att komma tillbaka till en sysselsättningsgrad på 85 procent och full sysselsättning, vilket motsvarar en arbetslöshet på cirka fyra procent. Men det var som sagt i överhettningen i slutet av 1980-talet som det senast såg ut så.
"Vi har lärt oss av den läxan. Då gick det åt pipsvängen. Det ska det inte göra igen. Arbetsmarknadens parter måste ta ansvar och klara balansgången", svarade LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson på Göran Arrius farhågor.

Debatten skulle handla om lönebildning, men det blev inte så mycket av det. Torbjörn Johansson slapp därmed förklara hur LO:s ambition att närma sig tjänstemännen ska kunna kombineras med att LO vill avskaffa sifferlösa avtal och minska lönespridningen.

Något som Saco och Göran Arrius säger nej till:

"De ökade inkomstskillnaderna beror inte på ökade löneskillnader utan på att de som dragit ifrån har fått ökade kapitalinkomster. Man måste kunna hålla två saker i huvudet samtidigt. Vi vill inte ha för stora skillnader i Sverige. Men utbildning måste löna sig. Det måste finnas en möjlighet att göra lönekarriär."

Anders Jonsson