Ny chef på Fackliga Brysselkontoret

Karla Wixe blir ny chef på Fackliga Brysselkontoret. Hon efterträder Per Hilmersson som numera är internationell chef på TCO i Stockholm. Wixe är jurist med EU- och arbetsrätt som inriktning och arbetar för närvarande som sakhandläggare på Brysselkontoret. Hon tillträder sin nya tjänst vid årsskiftet.

Publicerad: Tisdag 22 dec 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 22 dec 2015

– Jag är mycket glad över att få det här förtroendet. 2016 blir ett viktigt år i EU-sammanhang. Handelsavtalet TTIP liksom frågor om arbetskraftens fria rörlighet inom EU kommer att vara centrala. Det blir viktigt att det finns en stark svensk facklig röst i Bryssel, säger Karla Wixe. 
  
LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma Brysselkontor har som uppgift att bevaka samarbetet i Europeiska unionen och stödja centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov. Ordförandeskapet i Brysselkontoret roterar mellan centralorganisationer. Det innehas för närvarande av Eva Nordmark, ordförande TCO. 
  
– Vi är mycket nöjda med den här rekryteringen. Karla har en gedigen utbildning i juridik med inriktning på EU- och arbetsrätt och hon har arbetat med frågorna under många år, såväl i Sverige som internationellt, säger Eva Nordmark, ordförande TCO. 
  
– De kommande åren blir mycket viktiga för den Europeiska unionens framtid. Det blir viktigare än någonsin att driva på utvecklingen så att löntagarnas rättigheter stärks. Vårt påverkansarbete i Bryssel är en nyckel till att lyckas, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO. 
  
– Brysselkontoret är de svenska fackens representanter gentemot EU:s institutioner. Det är ett viktigt uppdrag och vi är övertygade om att Karla kommer att göra ett utmärkt jobb, säger Göran Arrius, ordförande Saco.