Ökat utbildningsansvar för staten

Staten bör ha ansvaret för finansieringen av utbildningen. Politikerna ska hålla fingrarna borta från undervisningen. Lärarna måste få bättre villkor såväl ekonomiskt som arbetsmässigt. Banden mellan utbildning och forskning måste stärkas. Det skriver Sacos ordförande tillsammans med ordföranden för Sveriges universitetslärarförbund (SULF), Sveriges Skolledarförbund och Lärarnas Riksförbund i vad som kan kallas en linjeartikel.

Publicerad: Fredag 26 jun 2015

Senast uppdaterad: Fredag 26 jun 2015

Göran Arrius, Mats Ericson, Matz Nilsson och Bo Jansson presenterar i dag en gemensam strategi för Saco och Sacos utbildningsförbund.

De betonar undervisningens kvalitet och att en bra utbildning är en överlevnadsfråga för Sverige. Utgångspunkten idag är ganska mörk. Resultaten i skolan har försämrats, alltför många elever blir inte godkända i gymnasiet och högskolan präglas av stora kvalitetsskillnader.

Att jaga syndabockar för sakernas tillstånd lönar sig inte mycket. Istället gäller det nu att kavla upp ärmarna för att se till att skolans kompensatoriska uppdrag upprätthålls. Det ska inte spela någon roll var eleven kommer från för social miljö eller vilka föräldrar hen har. Alla elever ska få det stöd som krävs för att bli godkänd på en nivå, innan det är dags att gå vidare till nästa.

Fyra pelare för en sammanhållen utbildningspolitik ska se till att det blir så:

  1. Staten ska ha ett övergripande ansvar för finansieringen.
  2. De bästa lärarna ska lockas att stanna i yrket.
  3. Banden mellan utbildning och forskning måste stärkas.
  4. Detaljstyrningen av undervisningen måste minska.

Med ett sådant helhetsgrepp kan svensk utbildning komma på fötter igen.

 

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10