Ylva Johansson träffade Rådet för integration

Etableringen av nyanlända på svensk arbetsmarknad är en het fråga. Även Rådet för integration, Ria, diskuterade hur Sverige ska lyckas med denna utmaning på sitt senaste möte. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson var med på mötet och fick med sig en ny rapport som innehåller en kartläggning av de offentliga aktörernas roll i frågan.

Publicerad: Tisdag 31 mar 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 31 mar 2015

- Vi träffade arbetsmarknadsministern för att lämna över rapporten och även ge våra gemensamma synpunkter på olika brister vi ser i systemet, säger Eva Nordmark ordförande i TCO. Det handlar bland annat om behovet av en mer flexibel etableringsperiod och att få ett mer individanpassat stöd till de nyanlända från exempelvis Arbetsförmedlingen.

Rapporten som Ramböll har tagit fram på uppdrag av Ria, kartlägger de offentliga aktörernas uppdrag och stöd till personer som flyttar till Sverige för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Svenskt näringsliv tar nu över det ambulerande ordförandeskapet i Ria efter TCO.

- Vi vill ta vara på möjligheten som Ria ger att hitta lyckade initiativ och hinder som behöver undanröjas för att snabba upp integrationen som vi alla behöver jobba med i våra respektive kanaler, säger Christer Ågren, vice vd i Svenskt näringsliv.

Rådet för integration i arbetslivet (Ria) har bildats av arbetsmarknadens centrala organisationer för att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Ria arbetar därigenom för att främja likabehandling och motverka etnisk diskriminering och trakasserier på arbetsplatserna.