Övervakning, kontroll och integritet i arbetslivet

Bevakning av datorer, telefoner och Facebookkonton, kontroll av medarbetarnas hälsa och träning, utdrag ur belastningsregistret och personlighetstester vid rekrytering. Allt fler arbetstagare utsätts idag för någon form av övervakning på våra arbetsplatser. Saco efterfrågar en lagstiftning på området.

Publicerad: Tisdag 30 maj 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 1 jun 2017

Nyckelord:
Arbetsrätt

Övervakning och kontroll ökar

De signaler Saco får från våra förbund och förtroendevalda är att övervakning i arbetslivet har ökat och en stor del av denna ökning kan härledas till nya, tekniska hjälpmedel. Övervakning av aktiviteter vid dator och smartphones är vanligt.

Vid rekrytering har det nästan blivit viktigare att kartlägga nätverk, privatliv och politiska åsikter än att kontrollera faktiska meriter. Registerutdrag har ökat dramatiskt. 

Privatliv

I många fall är det rimligt och befogat med övervakning. Men det är när övervakning och kontroll går in på privatliv och fritid som den upplevs som integritetskränkande, Det gäller till exempel övervakning och kontroll av träning och hälsa, facebook-uppdateringar, familj och fritidsaktiviteter.

Otydligt

Det är ofta otydligt varför övervakning genomförs, vem som ansvarar och hur resultaten får lagras och spridas. Det finns en brist på nedskrivna policys och riktlinjer för vilken typ av övervakning som för göras var och när. Det i sig ökar risken för att arbetstagare känner sin integritet hotad. 

Lagstiftning behövs

Redan för åtta år sedan lämnade en statlig utredare förslag på hur en lagstiftning om integritet i arbetslivet skulle kunna utformas. Sedan dess har inte mycket hänt.

Saco efterfrågar en ny arbetsrättslig lag som skyddar den enskildes personliga integritet i arbetslivet. Det ska också kunna regleras i kollektivavtal.

Vi föreslår också särskilda regler för medicinska undersökningar, psykologiska tester, och hälsodeklarationer/läkarintyg.

Vi anser att det ska vara förbjudet för arbetsgivare att begära utdrag ur belastningsregistret. Undantag ska regleras i lag. Samtidigt är det viktigt att ändra lagen så att företag som Lexbase inte kan tillhanda samma integritetskränkande uppgifter.