Akademiker behöver bättre kompetensutveckling – rusta yrkeshögskolan

För att akademiker bättre ska kunna vidareutbildas behöver yrkeshögskolan anpassas. De kvalificerade yrkesutbildningarna och kurserna behöver bli fler.

Publicerad: Måndag 8 okt 2018

Senast uppdaterad: Måndag 8 okt 2018

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Ny teknik förändrar arbetslivet och tar över arbetsuppgifter. För att vi ska kunna möta utmaningarna på arbetsmarknaden behöver omställningen gå snabbt. Det krävs fördjupande högskolekurser men också kortare kvalificerade yrkesutbildningar. Det utbudet finns inte idag.

Yrkeshögskolan kan ta ett ökat ansvar för vidareutbildning av högskoleutbildade. Samtidigt är yrkeshögskolan särskilt lämpad för omställning och för att utbildningarna dimensionernas utifrån arbetsmarknadens behov. Dessutom är arbetsgivarna med i utformning och genomförande. Utbildningssystemet blir också effektivare om samarbetet stärks mellan högskolan och yrkeshögskolan.

Vi behöver ett system som förbättrar akademikers vidareutbildning på yrkeshögskolan. Här är våra lösningar:

  1. Politiker bör ge yrkeshögskolan rätt att kräva en högskoleutbildning eller yrkesexamen som förkunskapskrav till vissa kurser och utbildningar.

  2. Myndigheten för yrkeshögskolan bör införa en riktad ansökningsomgång för kvalificerad yrkesutbildning. En gång om året ansöker utbildningsanordnare om att få bedriva utbildning inom yrkeshögskolan. Då konkurrerar utbildningssamordnarna om olika utbildningar på olika nivåer men om samma medel. Resurserna bör istället separeras mellan de olika nivåerna och det ska ställas högre krav på utbildningar som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

  3. Myndigheten för yrkeshögskolan bör öka utbudet av fristående kurser och utbildningar på distans samt öka antalet utbildningar med olika studietakt.

Saco är akademikernas röst på arbetsmarknaden. Tillsammans med arbetsgivarorganisationerna, högskolan och yrkeshögskolan vill vi skapa nya förutsättningar för vidareutbildning och omställning utifrån nya krav på arbetsmarknaden. Politiker behöver också agera. Gemensamt kan vi ta ansvar för den framtida kompetensförsörjningen.