Så arbetar Sacoförbunden med klimatfrågan

Vår planet står inför stora och svåra utmaningar till följd av klimatförändringarna. Rapporterna och rekommendationerna från FN:s klimatpanel visar allvaret och Saco ställer sig bakom de internationella åtagandena på klimatområdet. Parisavtalets mål måste nås. Här kan du läsa om hur några utav Sacoförbunden samt Union to Union arbetar med klimatfrågan.

Publicerad: Tisdag 24 sep 2019

Senast uppdaterad: Tisdag 24 sep 2019

Akademikerförbundet SSR 

Akademikerförbundet SSRs klimatarbete
Att stoppa klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga. Det går fort och vi behöver agera snabbt. Det är de flesta forskare, meteorologer och andra experter eniga om.

Klimatdebatt i Aktuellt
Den 27 september medverkade Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, i en debatt i Aktuellt mot statsvetaren och debattören Stig-Björn Ljunggren.
 

Civilekonomerna 

 • Vi driver både centralt och lokalt frågan om hållbart arbetsliv
 • Våra lokala förtroendevalda är ofta involverade i dialog kring hur verksamheten kan miljöanpassas och ESG kan genomsyra verksamheten
 • Vi utvecklar digitala kommunikations- och mötesformer med medlemmar och förtroendevalda i syfte att spara både utskick och undvika resor till fördel för miljön
 • Vi driver frågan om att kollektivavtalen tydligare ska innehålla värderingar, där miljö, hållbarhet och ESG-perspektiv är högt prioriterat av oss

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna tar ställning i hållbarhetsfrågor
Systematiskt hållbarhetsarbete och ett symposium på Fysioterapi 2019 är ett par av de initiativ som tagits inom förbundet för att verka för hållbarhet. Dessa frågor kommer även vara viktiga inför förbundets nästa politiska kongress i november 2020.

Naturvetarna

Jobba för klimatet i stället för att strejka
Många medlemmar har hört av sig om den klimatstrejk som Greta Thunberg och Fridays for future har uppmanat fackförbunden till. Naturvetarna menar att tempot måste öka på vägen till ett hållbart samhälle, men att det finns mer kraftfulla verktyg än att ta till strejkvapnet. 

Här är några förslag på konkreta saker du kan göra på din arbetsplats. För att nå resultat är ett tips att gå samman, gärna i den lokala fackklubben.

5 hållbarhetstips på jobbet:

 1. Var med och påverka innehållet i verksamhetsplanen i hållbar riktning. Utgå från målen i Agenda 2030 och låt de genomsyra verksamheten. Det handlar om allt från klimatbelastning till biologisk mångfald och cirkulär ekonomi.
 2. Välj närproducerat och ta hänsyn till en varas livscykelanalys när inköp görs. Ha en policy för event av olika slag. Naturvetarna tillämpar regeln att välja ekologiska och närodlade livsmedel.
 3. Organisera verksamheten så att resande kan minimeras. I det ligger att skapa förutsättningar för digitala möten.
 4. Ha en resepolicy som tydligt anger vad som gäller. Fokus ska ligga på grönt resande med så små utsläpp av växthusgaser som möjligt. Låt dig inspireras av andra. På till exempel Folkhälsomyndigheten har Saco-S-föreningen träffat ett avtal med arbetsgivaren om att det ska löna sig ekonomiskt för individen att välja tåg i stället för flyg vid tjänsteresor.
 5. Ta reda på vad du själv kan göra. Allt räknas. Läs mer här om det och de globala hållbarhetsmålen.


SRAT

SRAT klimatkompenserar för 2018
SRAT genomför årliga klimatbokslut sedan ett antal år tillbaka. Vi mäter all vår verksamhet och vår klimatpåverkan minskar.

Klimatbokslutet är ett led i förbundets miljöpolicy. I jämförelse med förra året har SRATs miljöpåverkan ökat en del på grund av resor och övernattningar på det flertalet fackliga kurser som genomfördes under 2018. Från 38 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) till 58,5 ton.

SRAT valde även denna gång att stödja det viktiga projektet Solvatten.

Sveriges Arbetsterapeuter

Så bidrar Sveriges Arbetsterapeuter till en grönare och mer hållbar samhällsutveckling
Att synliggöra arbetsterapeuters bidrag i utvecklingen av ett hållbart samhälle är sedan 2015 en del av Sveriges Arbetsterapeuters vision. Som professions- och fackförbund har vi ett självklart ansvar för att driva frågor som leder till en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling. Som profession kan vi göra skillnad och som medlemmar i en stark facklig rörelse har vi kraften att förändra.

Sveriges Ingenjörer

Klimatfrågan är mer angelägen än någonsin och klimatet är ett område där ingenjörer gör stor skillnad. Ett av Sveriges Ingenjörers viktigaste uppdrag är därför att verka för att våra medlemmar ges goda förutsättningar för att driva den tekniska utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Vårt mångåriga och starka miljöengagemang är något vi är stolta över och regelbundet ser över för att vara aktuella.

 • Vi driver frågan om att teknik- och ingenjörsarbete är avgörande om vi ska kunna hantera utmaningarna kring klimat och miljö.
 • Vi stödjer svensk miljö- och klimatforskning genom ett samarbete med Swedbank Robur sedan ca 25 år. Förbundet får årligen, via spararna i en av deras fonder, medel som vi använder för att stödja forskning och examensarbeten inom miljö. Under alla dessa år har vi stöttat svensk miljöforskning med närmare 100 Mkr.
 • Vi har årligen under ca 25 år arrangerat en Miljödag där vi uppmärksammar ett aktuellt tema och belyser det ur både teknisk och politisk aspekt. Vid senaste Miljödagen i februari hade vi tema ”Hållbar mobilitet”.
 • Vi delar årligen ut Miljöpriset till den som i media på ett förtjänstfullt sätt lyft fram miljön och miljöproblem. Nu senast gick det till Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.
 • Vi har ett miljöpolitiskt program där vi bland annat konstaterar att teknik och politik måste samspela samtidigt som människors attityder och vanor förändras och det ekonomiska systemet anpassas.
 • Vi var 1992 en av initiativtagarna till yrkesnätverket Ingenjörer för Miljön och är aktiva i föreningen sedan dess.
 • Vi tar fram material som stöd till lokala förtroendevalda för de lokalavdelningar som vill arbeta med miljöfrågor utifrån sin fackliga roll.
 • Vi tipsar våra medlemmar om hur de kan tänka mer hållbart i arbetet.

Läs mer här:
https://www.sverigesingenjorer.se/om-forbundet/vara-fragor/miljo/
https://www.sverigesingenjorer.se/aktuellt-och-press/nyheter/190912-ingenjorer-och-miljofragan/ 

Sveriges universitetslärare och forskare

Lyssna på forskarna!
Vi har alla ett ansvar för att stoppa den globala uppvärmningen men SULF:s medlemmar är nyckelpersoner för att lösa de utmaningar vi står inför. Därför kommer SULF att sätta in all kraft för att Sveriges universitetslärare och forskare ska få nödvändiga förutsättningar och villkor för att forska och utbilda kring de globala utmaningarna.

På kanslinivå så har vi en miljöpolicy vilken vi följer. I sammanfattning:

 • När vi reser så åker vi tåg i möjligaste mån.
 • Om vi flyger ska det klimatkompenseras.
 • De leverantörer, konsulter och entreprenörer vi anlitar ska i möjligaste mån ha miljöpolicy.
 • Den mat och dryck som serveras i vår verksamhet och vid de aktiviteter vi arrangerar ska i möjligaste mån vara ekologisk, KRAV-märkt och/eller rättvisemärkt.
 • Vi tänker på att skriva ut mindre och gör färre trycksaker.
 • Vårt skrivarpapper och våra trycksaker ska vara miljömärkta.
 • Våra datorer, kopiatorer, bildskärmar, skrivare med mera ska vara miljö-/energimärkta.
 • De hygienartiklar, kemikalier och det papper vi använder ska vara miljömärkt.
 • Vi källsorterar det vi kan.

Sveriges Veterinärförbund

 • Vi väljer endast svensk kött och gärna närproducerat.
 • Vi reser i första hand med tåg enligt vår resepolicy och flyger mycket sparsamt.
 • Vi källsorterar men alltför dåligt och ska skärpa oss ännu mer - varför vi väckt den frågan hos den Brf vi hyr lokaler av , d v s hos dess styrelse.
 • Vi har minskat ned den tryckta upplagan av vår egen tidning och trycker sedan förra året ej upp kompendier under vår Veterinärkongress.

Sveriges Skolledarförbund

Vårt klimatarbete
Sveriges Skolledarförbund har intensifierat sitt arbete med Agenda 2030 och hur vi som förbund kan minska vår egen klimatpåverkan. Vårt klimatarbete ska presenteras i en konkret handlingsplan i slutet av året. Vi måste snabbt vidta åtgärder för att minska vår egen klimatpåverkan!

Union to Union

Klimatet är en facklig fråga
Det finns inga jobb på en död planet - alla arbetstagare och alla arbetsplatser påverkas av klimatförändringarna. Världen över jobbar facken för #JustTransition, en grön omställning med målet klimatvänliga jobb och anständiga arbetsvillkor.