Så skapar vi en långsiktig och hållbar forskningspolitik

Forskning och utbildning är avgörande för att Sverige ska vara ett hållbart samhälle med ett konkurrenskraftigt näringsliv och en trygg välfärd. Saco har sammanställt sitt inspel till regeringens forskningspolitiska proposition 2020.

Publicerad: Måndag 11 nov 2019

Senast uppdaterad: Måndag 11 nov 2019

Nyckelord:
Studieval

Saco har länge efterfrågat en långsiktig och hållbar forskningspolitik med ökat fokus på forskarnas villkor och förutsättningar. Den forskningspolitiska propositionen ger regeringen möjlighet att stärka forskningen och Sveriges position som kunskapsnation. Propositionen är därför en av de viktigaste som läggs fram under den här mandatperioden. Resurserna måste användas på ett klokt sätt och de brister som finns i det forskningspolitiska systemet måste åtgärdas skyndsamt.

Sacos övergripande synpunkter:

  1.  En långsiktigt hållbar forskningspolitik med höjda basanslag är en förutsättning för att högskolorna ska kunna arbeta strategiskt såväl som vara goda arbetsgivare.

  2. Fler fasta tjänster och bättre anställningsvillkor behövs för att de bäst lämpade ska välja en forskarkarriär och för att forskarna ska ha en rimlig arbetssituation.

  3.  Ökad rörlighet bland forskarna bidrar till att utveckla såväl utbildning som forskning, samverkan och högskolans ledning.

  4.  Breddad syn på vad som är meriterande ökar statusen på undervisning, samverkan och ledarskap och uppmuntrar rörligheten.

  5.  Stärkt kvalitet på alla nivåer i utbildningssystemet ökar förutsättningarna för hög kvalitet i forskningen.

Läs mer i Sacos inspel samt i bifogade inspel från Sacos medlemsförbund som har stor kunskap om forskningssystemet och forskarnas villkor.