Så stärker vi studie- och yrkesvägledningen

Det råder brist på studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledare har idag en orimlig arbetssituation med många elever, olika arbetsplatser och olika arbetsområden.

Publicerad: Onsdag 29 maj 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 29 maj 2019

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Alla elever oavsett kön, ursprung och föräldrabakgrund kan inte heller göra välinformerade studieval. Det är av stor vikt att satsningar görs på studie- och yrkesvägledarnas arbetsmiljö och karriärmöjligheter. Det lockar nya personer till yrket och får de som redan jobbar i skolan att stanna kvar.

Sacos lösningar:

  1. Fastställ tydliga mål för studie- och yrkesvägledningen och synliggör dess syfte och roll.
  2. Utbilda fler studie- och yrkesvägledare genom fler platser på studie- och yrkesvägledarutbildningen och ökade möjligheter till vidareutbildning och komplettering för de som saknar examen.
  3. Öka förutsättningarna för professionsutveckling och fortbildning.
  4. Garantera eleverna tid för vägledning.
  5. Förbättra arbetsmiljö, arbetsvillkor och arbetsförhållanden för studie- och yrkesvägledarna t ex genom en begränsning av antal arbetsplatser, elever och arbetsområden.
  6. Öka förutsättningarna för likvärdighet och kvalitet i alla delar av skolans verksamhet genom statligt ansvar för skolans finansiering.
  7. Utveckla det digitala vägledningsstödet för både elever och vuxna.
  8. Förbättra tillgången till och kvaliteten i studie- och yrkesvägledning för nyanlända och för vuxna som behöver ställa om eller utveckla sin kompetens.
  9. Öka forskningen om frågor som relaterar till studie- och yrkesvägledning. Det behövs mer kunskap om vägledningens effekter och en förbättrad forskningsanknytning i studie- och yrkesvägledarutbildningen.