Från anställningsbarhet till visstidsanställning

Vad är betyder egentligen ”sist in – först ut”, vad är en avtalsturlista och vad innebär arbetsledningsrätten? Kunskap ger trygghet. Öka din kunskap om vanliga ord och uttryck inom arbetsrätten och stå bättre förberedd om du skulle hamna i en uppsägningssituation.

Nyckelord:
Arbetsrätt

Anställningsbarhet

Anställningsskydd

Anställningstid

Arbetsbrist

Arbetsbristförhandling

Arbetsdomstolen (AD)

Arbetsledningsrätt

Avskedande

Avtalsturlista

Befattningsbeskrivning

"Det gyllene arbetsgivarfönstret"

Driftsenhet

Driftsinskränkningar

Flexicurity

Frivilliga lösningar

Företrädesrätt

Inlåsningseffekt

Kodifiera

Kollektivavtal

Kvalifikationskrav

Lagen om anställningsskydd

Nyckelpersoner

Omplacering

Omstrukturering

Omställningsavtal

Omställningsstöd

Paket

Personliga skäl

Praxis = rättspraxis – hur domstolen har tillämpat lagen

Provanställning

Semidispositiv

Senioritetsprincipen

Sist in – först ut

Sysselsättningsskydd/sysselsättningstrygghet

Tidsbegränsad anställning

Tillsvidareanställning

Trygghetsråd

Turordningskrets

Turordningslistor

Turordningsregler

Tvåpersonersundantag

Uppsägning

Visstidsanställning