Anställningsbarhet

En individ är anställningsbar om hon eller han har den kompetens och erfarenhet som krävs för att få anställning på arbetsmarknaden. Vad som krävs för att en individ ska vara anställningsbar kan variera till exempel i form av kompetens, flexibilitet, utvecklingsförmåga och olika typer av personliga egenskaper. När skyddet som bygger på anställningstid försvagats, bygger mycket av tryggheten i arbetslivet på kompetens och att vara anställningsbar.