Anställningsskydd

Regler till skydd för anställningen, framför allt skydd mot uppsägning utan saklig grund. Reglerna finns i LAS och ibland också i kollektivavtal.