Anställningstid

Tid som arbetstagare har varit anställd hos samma arbetsgivare. En viktig faktor i LAS, som dock har minskat i betydelse.