Inlåsningseffekt

När personer undviker att söka sig till ett nytt jobb, på grund av tryggheten i den långa anställningen. Inlåsningen kan bero på en överdriven tilltro till att det är en lång anställningstid som ger en säker anställning.