Lagen om anställningsskydd

LAS reglerar bl a anställningsavtalet och uppsägningar. Tillkom 1974.