Omställningsavtal

Kollektivavtal som ger individuellt stöd – ekonomisk ersättning och aktiva omställningsåtgärder - för att hitta nytt arbete vid uppsägning på grund av arbetsbrist. De aktiva åtgärderna omfattar alltid rådgivning.