Paket

En ekonomisk ersättning - till exempel avgångsvederlag eller pensionslösningar - som arbetsgivaren erbjuder de anställda som frivilligt lämnar sin anställning. Vanligast i privat sektor. Se även Frivilliga lösningar