Praxis = rättspraxis – hur domstolen har tillämpat lagen

När det gäller LAS har praxis utvecklats mot att anställningsskyddet har urholkats. Kompetens har blivit viktigare medan lång anställningstid minskat i betydelse vid uppsägningar.