Senioritetsprincipen

Att den sist anställda är den som först får sluta vid en arbetsbristsituation. En grundläggande princip i LAS. Praxis har dock utvecklats mot att väga in kompetens i högre grad. Brukar även kallas sist in – först ut.