Turordningslistor

En turordningslista anger i vilken ordning de anställda ska sägas upp. Listan kan följa av lag eller kollektivavtal. Se även avtalsturlista.