Arbetsterapeut

De flesta arbetsterapeuter jobbar med rehabilitering inom kommuner och regioner. Det är arbetsplatser som just nu är under hårt tryck, som tvingats ställa om och måste omprioritera i sin verksamhet från dag till dag. Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar står mitt i den verkligheten. En del arbetsterapeuter har blivit förflyttade och fått helt eller delvis förändrade arbetsuppgifter. Andra har på grund av coronarelaterade restriktioner fått förändrade förutsättningar för sitt professionsutövande. Många känner också en oro på grund av brist på skyddsmaterial och fungerande rutiner.  

Arbetsterapeut med äldre dam

Behovet av rehabilitering är alarmerande stort
Sveriges Arbetsterapeuter för just nu en aktiv och viktig dialog med beslutsfattare, myndigheter och med de tillfälliga krisorganisationerna. Behovet av rehabilitering både under och efter coronapandemin är alarmerande stort och arbetsterapeuter är en av de nyckelprofessioner som behövs för att möta detta. Här har förbundet tydliggjort vilka kompetenser arbetsterapeuter har, hur de på bästa sätt ska användas så att de kommer till nytta för patienter, andra professioner och organisationernas resursanvändning. Ett  dokument som visar på hur arbetsterapeuters kompetens konkret kan användas i coronapandemin har tagits fram och förbundet arbetar kontinuerligt med att erbjuda stöd till arbetsterapeuter som i sin professionsutövning möter patienter med covid-19.    

Sveriges Arbetsterapeuter får just nu många frågor kring arbetsterapeuters arbetsmiljö och förändrade arbetssituationer. Det är ett stort tryck på den fackliga rådgivningen. För att möta detta arbetar förbundet med att ta fram olika underlag kring rättigheter och skyldigheter för att reda ut nya frågeställningar och därigenom påverka medlemmarnas arbetssituation. Coronarelaterade webbsidor och extra medlemsutskick har tagits fram. Arbetsterapeuter behöver ett hållbart arbetsliv även i coronatider.    

Arbetsterapeuters kompetens viktig i krisen
Arbetsterapeuters insatser bidrar till att de liv som räddas också kan levas. Regeringen behöver nu skyndsamt vidta åtgärder på nationell nivå som driver på, samordnar, understödjer och förbättrar regioners och kommuners arbete med rehabilitering. Arbetsterapeuter behöver få bättre förutsättningar för att än mer kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling under och efter coronapandemin.   

Läs mer om Sveriges Arbetsterapeuters arbete i krisen här.  
www.arbetsterapeuterna.se