Barnmorska

Barnmorskor har under lång tid haft en ansträngd arbetssituation med stor brist på legitimerade barnmorskor. Nu har också nya rutiner för att minska smittspridning tagits fram samt för hur de ska ta hand om de som är sjuka. Covid-19 är en ny sjukdom och vi vet ännu inte helt säkert hur den kan påverka den gravida kvinnan eller barnet. Det gör att barnmorskor hela tiden måste uppdatera sig inom forskning, fallstudier och ha koll på rekommendationerna som finns.  

Barnmorska

Viktigt att ständigt uppdatera sin kunskap
Svenska Barnmorskeförbundet inom SRAT får många frågor om barnmorskors arbetsmiljö, skyddsutrustning och risk för smitta. På barnmorskan.se publiceras nyheter om rekommendationer för vården samt intervjuer med barnmorskor om deras erfarenhet av hur coronapandemin påverkar verksamheten och arbetet både inom klinik och undervisning, samt tips till andra som står inför samma situation.  

Fortsatt oro för kompetensförsörjningen
Den tidigare budgetsatsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa har börjat ge resultat men det finns en oro inför framtiden och särskilt när det gäller kompetensförsörjningen. Satsningen har inte resulterat i högre barnmorskebemanning inom förlossningsvården. Arbetssituationen är fortsatt ansträngd och vi står inför omfattande pensionsavgångar.   

Är du barnmorska och vill ha råd och stöd? Läs mer om Svenska Barnmorskeförbundet och bli medlem: 
https://www.srat.se/Foreningar/barnmorskor/ 

Välkommen att fira #barnmorskansdag5maj med Svenska Barnmorskeförbundet