Bibliotekarie

Bibliotekarier är oumbärliga vägvisare i en tid då alla vill ha och behöver information och samtidigt sprids mycket desinformation. Biblioteken har en samhällsbärande funktion för att fortsatt tillgängliggöra information och kultur. Därför anser Sacoförbundet DIK att biblioteken under pandemin ska hållas öppna i så stor utsträckning som möjligt. Vissa bibliotek har nu stängt medan andra har öppet med vissa restriktioner. Bibliotekarier upplever samtidigt stor oro för att genom verksamheten bidra till smittspridning eller som anställda själva smittas i kontakt med biblioteksbesökare. 

Bibliotekarie

Kreativa lösningar för att ge service på biblioteken 
Exempel på kreativa lösningar från bibliotek runt om i landet är att packa bokkassar och erbjuda hemkörning, synliggöra den digitala verksamheten eller erbjuda bokcirkel via länk. 

Åtgärder för att minska risk för smittspridning har genomförts i biblioteken: ommöblering bland bokhyllor, plexiglasskiva mellan besökare och personal.  

I Stockholmsområdet har flera skyddsombud begärt skyddstopp och Arbetsmiljöverket har i sin granskning av arbetsmiljön påtalat att riskbedömningarna på många bibliotek varit bristfälliga. Vissa bibliotekarier har som kommunalt anställda tvångsförflyttats till helt andra tjänster i kommunen.   

Viktigt att arbetsmiljön är bra även mitt i krisen  

  • DIK håller sig uppdaterade om läget och informerar om vad som gäller, bland annat genom att anordna webinarium för medlemmar och lokalfackliga, där förbundet informerar om de anställdas rättigheter och arbetsgivarens ansvar för att säkerställa god arbetsmiljö.  
  • DIK stöttar lokalfackliga företrädare med råd och förhandlingshjälp.  
  • DIK förhandlar för sina medlemmars sak vid permitteringar och varsel. 

Än så länge har krisstödet till kommuner inte nått biblioteken i någon större utsträckning. För att kunna hålla biblioteken öppna krävs riktade stöd. DIK vill se    

  • Statliga pengar för skyddsåtgärder 
  • Tydliga riktlinjer för hur bemötande av besökarna ska ske  
  • Bibliotekarier i riskgrupp måste kunna stanna hemma  
  • Ekonomiskt stöd för att arbeta på andra, kreativa sätt.    

Läs mer om vad DIK gör för bibliotekarier och bli medlem på  
https://dik.se/