Personalvetare

I den pågående krisen är Personalvetare och HR-professionen i centrum av krishanteringen. Samtidigt måste den ordinarie verksamheten också fortsätta fungera och även här har personalvetare ofta en nyckelroll.   

Personalvetare

En pressad situation  
De arbetar i alla branscher och sektorer och många inom professionen har en mycket pressad situation just nu med att hantera varsel, uppsägningar, permitteringar och konkurser. Förutom intensiv kontakt med medarbetare och ledning medför de nya regelverken också krav på snabb inlärning.  

Stort fokus på rådgivning  
Nu ställs också krav på professionen från alla delar av organisationen. En del av kraven gäller kunskap och kompetens när det gäller att använda digital teknik, i många fall ny eller av många oprövad teknik. Sacoförbunden Akavia och Akademikerförbundet SSR organiserar personalvetare. De båda förbunden följer kontinuerligt hur läget utvecklas för professionen som helhet och har fokus på rådgivningen som deras specialister ger utifrån varje medlems individuella situation.  

Läs mer om personalvetare och bli medlem på 
www.akavia.se eller www.akademssr.se