Psykolog

Effekterna på den psykiska hälsan förväntas öka i och med pandemin. Vi kommer sannolikt att se en ökning av PTSD bland både vårdpersonal och patienter som genomgått intensivvård. Det gäller även effekter för barn och unga som isolerats på grund av pandemin, särskilt i de fall där det förekommer våld i hemmet. Inte minst kommer vi att se effekter av att många förlorar arbetet och ekonomin havererar. Tillgången till psykologer och möjligheten för psykologer att kunna utföra sitt arbete under rimliga omständigheter är mycket viktig för att samhället ska kunna gå vidare efter pandemin.  

Psykolog

Utmaningar med att mötas digitalt 
Arbetslivet för psykologer har förändrats på flera olika sätt. Psykologer som arbetar med klinisk behandling har fått uppleva inställda besök på grund av risk för smitta. Detsamma gäller för privatpraktiserande psykologer som tvingas stänga sin verksamhet. Många har också ställt om till digitala besök i snabb takt. Utvecklingen har lett till ökad tillgänglighet men också tekniska och juridiska utmaningar för psykologerna. Psykologer inom hälso- och sjukvården har till del behövt utföra andra arbetsuppgifter. Vissa av dessa omställningar har varit problematiska. Psykologutbildningen och specialistutbildningen har genomgått stora förändringar för att kunna bedrivas digitalt.    

Egenföretagare behöver också stöd 
Förbundets medlemsrådgivning har haft fullt fokus på att stödja medlemmar som drabbats av förändrade situationer på grund av covid-19. Nytt är behovet av stöd och råd vad gäller teknik och juridik för digital behandling. Parallellt har förbundet haft samtal med Regeringskansliet i både utbildningsfrågor och företagarfrågor. Regeringens krispaket till småföretagare har varit positivt för medlemmarna. Även permitteringar har haft god effekt. Men många psykologer har enskild firma och omfattas inte av korttidspermitteringsregler och andra krisåtgärder. Här driver förbundet tillsammans med andra Sacoförbund på för att få till en förändring.  

Läs mer och bli medlem på pyskologforbundet.se