Socionom

För socionomer ökar vissa ärenden i och med krisen och verksamheten måste prioritera och just nu fokusera på det mer akuta arbetet. Inom socialtjänsten turas socionomer om att arbeta hemma för att minska smittspridning. Fysiska träffar sker bara när det är absolut nödvändigt. Gymnasiernas skolkuratorer möter nu också de flesta elever via video och telefonsamtal. Hälso- och sjukvårdens kuratorer lägger om sitt arbete till att ge personalstöd och utöka det psykosociala stödet till patienters anhöriga.  

Socionom talar i telefon utomhus

Fokus på akut arbete 
De flesta socionomer har kontakt med medborgare så skyddsaspekten är prioriterad för medlemmarna i Akademikerförbundet SSR. Det sociala arbetet måste upprätthållas under denna kris. Förbundet gör enkätundersökningar kring hur medlemmar kan utföra sitt arbete. Vilka nya prioriteringar måste socionomer göra och vilket stöd ger arbetsgivarna kring säkerhet, alternativa arbetssätt och utrustning? Socionomer tvingas nu prioritera alltmer bland sina arbetsuppgifter och fokusera mer på det som är akutstyrt. 

Socionomer befarar ett ökat missbruk   
Regeringens krispaket är inriktade på inkomstbortfall och medger därför inga satsningar på unga och äldreomsorgen. Det behövs mer pengar till de här grupperna. Socionomer befarar att den sociala oron ökar med mer missbruk och våld i nära relationer som följd. Och ett ökat behov av försörjningsstöd är redan nu en realitet. Trots regeringens insats med en generösare arbetsmarknadsförsäkring så finns nya grupper i behov av ekonomiskt bistånd.  

Läs mer om Akademikerförbundet SSR och deras arbete för socionomer här: https://akademssr.se/yrkesfragor/socionom