Tandläkare

Coronakrisen drabbar tandvården hårt. Det har skett en avsevärd nedgång i besöken på landets tandläkarkliniker. Men det finns inget enhetligt sätt att bemöta krisen. En del tandläkare med egen verksamhet har korttidspermitterat sin personal och många arbetar nu endast mellan 40–60 procent av sin normala arbetstid.  

Tandläkare

Bedrivs nu endast akuttandvård 
Även de större aktörerna som Folktandvården har initialt endast bedrivit akuttandvård. Det finns idag stora regionala skillnader.  Många regioner samlar på sig en enorm vårdskuld vilket också är ett stort bortfall av intäkter. I längden innebär det att situationen blir ekonomiskt ohållbar för de flesta aktörerna inom tandvården. 

Sveriges Tandläkarförbund har en kontinuerlig dialog med politiker och myndigheter exempelvis hade förbundet nyligen möte med Socialdepartementet och socialminister Lena Hallengren för att diskutera och driva frågor som är viktiga för sina medlemmar. Förbundet har också ständig kontakt med lärosätena samt de nordiska tandläkarförbunden och den europeiska intresseorganisationen för tandläkare. Det ger förbundet värdefull kunskap och erfarenheter från hur andra länder hanterar regelverk och riktlinjer för tandvård som kan användas för att påverka den svenska utvecklingen för tandläkarkåren under coronakrisen. Förbundets arbete syftar till att ge professionen bra förutsättningar i form av riktlinjer för patienter, den enskilda tandläkaren och yrkeskåren som helhet.  

Hyresstöd räcker inte - krävs ett mer heltäckande stöd 
Det finns idag stöd för hyror som hyresvärden kan söka. Men det räcker inte. De privata tandläkarna vill se ett krispaket som innehåller slopade arbetsgivaravgifter, omsättningsstöd eller ett heltäckande bidrag till de sociala avgifterna. Stöden för korttidspermitteringar har varit till hjälp för tandläkare som kunnat korttidspermittera personal. Förbundet menar också att de tandläkare som tillhör en riskgrupp och inte kan erbjudas andra arbetsuppgifter bör kunna vara hemma med möjlighet till ersättning från Försäkringskassan.  

Läs mer om vad Sveriges Tandläkarförbund gör och bli medlem på: www.tandlakarforbundet.se/covid-19/