Arbetsförmedlingen måste fortsätta med sina prognoser!

Vi befinner oss i den värsta ekonomiska krisen i modern tid och arbetslösheten ökar dramatiskt. Trots det vill Arbetsförmedlingen förändra sin prognosverksamhet. Det kommer att försämra förutsättningarna att snabbt ta fram tillförlitliga och användbara prognoser och därmed försvåra vägledning, matchning och utformning av utbildningssatsningar.

Publicerad: Fredag 15 maj 2020

Senast uppdaterad: Fredag 15 maj 2020

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Svensk arbetsmarknad befinner sig i en mycket allvarlig ekonomisk kris. Prognoserna pekar på en arbetslöshet på nästan 14 procent 2020. Då krävs det god information om vilka som drabbas, deras bakgrund, utbildningsmöjligheter och behoven på lokala arbetsmarknader.  

Kunskap om arbetsmarknadens behov av olika yrken och yrkeskompetenser är grunden för en effektiv arbetsmarknadspolitik och för att ge arbetssökande god information om möjligheterna på arbetsmarknaden.  

Yrkesbarometern är den enda produkt som i dagsläget mäter det aktuella läget inom yrken för hela arbetsmarknaden på nationell och regional nivå.  

Arbetsförmedlingen aviserar nu att prognosverksamheten ska förändras. Metoder för att samla in och analysera behoven på arbetsmarknaden ska ske genom insamling via webbenkät. Det kommer att försämra förutsättningarna att snabbt ta fram användbar och tillförlitlig statistik över dessa behov.   

Det påverkar förutsättningarna att ge arbetssökande rätt vägledning och insatser.   

Saco anser därför att: 

  • Det behövs prognoser som beskriver utveckling av sysselsättningen de närmaste åren, nationellt och regionalt. Detta för att inrikta och dimensionera arbetsmarknadspolitiken. 

  • Det krävs prognoser över behoven av arbetskraft inom olika yrken samt vilka typer av kompetenser som efterfrågas inom yrken 

  • Yrkesprognoser måste finnas och täcka hela arbetsmarknaden och även gå att bryta ner på regioner/lokala arbetsmarknader. 

  • Utveckla ett system för att koppla kompetenser till prognostiserade yrken. Det behövs för att utforma utbildningar som möter arbetsgivarnas behov. 

  • Arbetsförmedlingen måste först säkerställa att sådana data kan genereras innan nuvarande modell förändras eller avvecklas. 

Ladda ner hela Sacos svar till höger.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35