Glöm inte studenterna!

Det är angeläget att regeringen nu tryggar även studenternas ekonomiska situation om utbildningen blir lidande till följd av smittorisken. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Fredag 13 mar 2020

Senast uppdaterad: Fredag 13 mar 2020

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Studentpolitik

Studenter på universitet och högskolor riskerar att drabbas hårt om det blir så att CSN drar in studiemedlet pga att universitet och högskolor stänger utan att erbjuda distansundervisning.

Saco uppmanar regeringen att ge ekonomisk kompensation till studenter om detta skulle bli aktuellt men att i första hand uppmana universitet och högskolor att fortsätta bedriva utbildning på distans.

- Studenter har en sårbar ekonomi och hamnar ofta utanför trygghetssystemen. Det är mycket angeläget att regeringen nu tryggar även studenternas ekonomiska situation om utbildningen blir lidande till följd av smittorisken, säger Göran Arrius, ordförande i Saco.