Sjukförsäkringen måste låta människor få rehabilitering!

Arbetstagare får inte den rehabilitering som behövs. Ofta dras sjukpenningen in vid dag 180 när arbetsförmågan inte längre bara prövas mot nuvarande arbetsgivare utan ska prövas mot hela arbetsmarknaden.

Det betyder att många akademiker med många års investeringar i utbildning tvingas lämna sina jobb. Ofta leder detta till arbetslöshet eller för de äldre att ofrivilligt gå i pension i förtid.

Sjukförsäkringen måste moderniseras och tidsgränserna i rehabiliteringskedjan mjukas upp. Sjuka måste få en chans att rehabiliteras och återgå till sina arbeten. Detta är särskilt viktigt för akademiker i bristyrken inom välfärden.

Sverige behöver alla läkare, tandläkare, barnmorskor, lärare, psykologer, socionomer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter vi kan få. Särskilt nu i spåren av coronapandemin när vi står inför en stor utbildnings- och vårdskuld.

Vi har nu överlämnat drygt 1.400 namnunderskrifter, till stöd för en förändrad sjukförsäkring, till ansvariga riksdagspolitiker.

Tack alla ni som skrivit under! 

Saco företräder 700 000 akademiker och engagemanget hos Sacoförbundens medlemmar är stort, vilket vår namninsamling vittnar om.

Vi hoppas nu att politikerna lyssnar och genomför de förändringar som föreslås i Claes Janssons utredning om en modern sjukförsäkring.