Stoppa räntehöjningen på studielån

Regeringen föreslår en rejäl höjning av studielånsräntan. Ett orimligt förslag, tycker Saco. Sverige är redan ett av de länder i västvärlden där det lönar sig sämst att utbilda sig, enlig OECD. Utbildning ska inte göras mer olönsam.

Publicerad: Fredag 22 okt 2021

Senast uppdaterad: Fredag 22 okt 2021

Nyckelord:
Studentpolitik

Regeringen har kommit med ett förslag som innebär att räntan på studielån tiodubblas jämfört med årets ränta. Förslaget kommer att beröra alla med studielån tagna efter 1989. För den med stora lån kan det bli en årlig ökning av räntekostnaden med 1600 kronor.

Saco är positiv till att regeringen nu gör verklighet av överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter och sjösätter satsningarna på kompetensutveckling för dem som behöver ställa om under karriären. 

Men det är helt orimligt att det är akademikerna som ska ta notan. 

Sverige är redan ett av de länder i västvärlden där det lönar sig sämst att utbilda sig, enlig OECD. Utbildning ska inte göras mer olönsam.

För till exempel en ämneslärare som tagit studielån 11 terminer minskar livslönen med nära 40 000 kr till följd av räntehöjningen.

Saco arbetar med alla medel för att det här förslaget ska stoppas. Läs mer via länkarna och skriv under Saco Studentråds namninsamling. 75 000 personer har redan undertecknat. 

Regeringen har föreslagit att höja räntan på CSN-lånet. Är du också mot räntehöjningen?

Läs mer och skriv under!