Åtgärda bristerna i utlänningslagen

Den 20 juli 2021 genomförde regeringen ändringar i utlänningslagen. Över en natt förändrades situationen för internationella forskare och doktorander i Sverige. Lagändringarna gör det svårare för svenska universitet och svenskt näringsliv att attrahera och behålla forskartalanger. Sverige som kunskapsnation är hotat.

Publicerad: Torsdag 5 maj 2022

Senast uppdaterad: Torsdag 5 maj 2022

Nyckelord:
Internationellt,
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Integration,
Utbildning & forskning

Saco varnade tidigt för konsekvenserna av den nya lagstiftningen. Men regeringen har inte lyssnat. Genom ändringarna i lagen har det blivit svårare för doktorander och unga forskare från länder utanför EU att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

Vi har inte råd att tacka nej till kunskap 

Efterfrågan på forskarutbildade på arbetsmarknaden ökar. Om Sverige ska vara ett forskningsland i framkant, måste det vara enkelt och attraktivt att forska och arbeta här efter doktorandutbildningen.  

Svår situation för internationella forskare i Sverige 

Saco har pratat med flera internationella forskare runt om i Sverige. Många vittnar om en utsatt situation. De är pressade att söka jobb samtidigt som de ska slutföra sin avhandling. Flera berättar att de tappat förtroende för Sverige och nu varnar andra doktorander för att forska här. Det gör att Sverige tappar i attraktionskraft. 

Det här är Sacos förslag 

I första hand vill Saco att regeringen inför undantag för doktorander när det gäller försörjningskravet i utlänningslagen 

Men steg på vägen vore att: 

  • Införa övergångsregler för de som redan är i Sverige 
  • Ändra i utlänningsförordningen, hur försörjningskraven formuleras  
  • Ändra högskoleförordningen som styr anställningarnas längd 
  • Åtgärda Migrationsverkets långsamma handläggningstider  

Följ doktorandernas berättelser på instagram 

Ändringarna i utlänningslagen har satt internationella forskare i en mycket utsatt situation och hotar Sverige som kunskapsnation. Följ doktorandernas personliga berättelser på vår instagram @akademikerna.

Vi är många internationella forskare på min institution och alla tycker att lagändringen minskar möjligheterna att få in nya, kvalificerade forskare till institutionen.

The Local lyfter doktoranderas berättelser

Tidningen The Local skriver om Chen, Melissa och Tusers liv efter ändringarna i utlänningslagen. 

Läs "One year on: How Sweden’s new permit rule for PhDs has upended lives" här.