Är hybridundervisning framtiden? Saco frågar lärarna!

I samband med årets Digital idag har Saco genomfört intervjuer med fyra universitetslärare som alla arbetar med hybridundervisning. Vilka fördelar finns? Vilka fallgropar ska man akta sig för? Och hur är man en bra deltagare?

Publicerad: Fredag 14 okt 2022

Senast uppdaterad: Fredag 14 okt 2022

Nyckelord:
Utbildning & forskning,
Arbetsliv & arbetsmiljö