På vilka grunder driver ni den här frågan?

Sacos styrelse beslutade i våras om att Saco skulle ta ställning mot en anmälningsplikt för offentliganställda, efter att detta efterfrågats av flera förbund. Beslutet mynnade ut i en gemensam debattartikel som samtliga 21 Sacoförbund undertecknat. Det finns alltså ett brett stöd inom Sacofederationen att ta ställning mot en anmälningsplikt, och bakgrunden är förstås att väldigt många offentliganställda medlemmar är kritiska till förslaget. Flera förbund har gjort medlemsundersökningar som visar detta, t ex Sveriges lärare och DIK som visar att nio av tio lärare och nio av tio bibliotekarier inte vill anmäla papperslösa. Här kan du läsa om varför Saco tagit ställning mot förslaget.