Utveckla - vilka yrkesetiska regler menar ni att förslaget bryter mot?

De yrkesetiska reglerna kan se lite olika ut beroende på yrkesgrupp, men centralt för samtliga är att yrkesmässig integritet och respekten för individens rättigheter och värdighet är i centrum. 
 
Vårdpersonal ska inte utsätta sina patienter för risker eller skador om det inte finns medicinska skäl för det. Lärare ska inte vidarebefordra information de fått inom ramen för sin tjänst, om det inte är för elevens bästa. Samma sak med socialtjänsten, där anmälningsplikten utgår från barnets bästa. Det är något helt annat än att anmäla t ex patienter och elever.