Varför motsätter ni er Tidöförslaget om anmälningsplikt?

Förslaget är problematiskt av flera anledningar. Förslaget innebär att t ex läkare, skolledare och socialsekreterare ska tvingas anmäla papperslösa patienter och elever. Det skulle innebära att dessa professioner tvingas bryta mot sina yrkesetiska regler, vilket skapar ohållbar arbetssituation med etisk stress. Det försvåra för dessa professioner, vars yrke bygger på tillit och förtroende, att göra sitt jobb. 

Förslaget skulle dessutom göra att papperslösa inte söker vård, uppsöker socialtjänsten eller låter sina barn gå i skolan. Det skulle öka utsattheten och äventyra dessa människors rättigheter och hälsa. Dessutom strider förslaget mot nuvarande lagstiftning, t ex Barnkonventionen om alla barns rätt till utbildning, socialtjänstlagen och bibliotekslagen. Det är inte värdigt svensk demokrati.