Vilka nuvarande lagar menar ni att förslaget bryter mot?

Förslaget strider mot FN:s barnkonvention som sedan år 2020 är lag i Sverige. Det innebär att barn som bor i Sverige har rätt till utbildning, oavsett om man är papperslös eller svensk medborgare.  
 
Förslaget står dessutom i skarp kontrast till nuvarande lagstiftning, t ex bibliotekslagen och socialtjänstlagen. Enligt bibliotekslagen ska biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och i socialtjänstlagen står det att socialtjänstens verksamhet skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.