Den nya lönebildningen ur ett akademikerperspektiv

Under 1990-talet har det centrala inflytandet över lönebildningen minskat markant. Vi har sett en decentralisering och individualisering med lönebildning på lokal nivå, ofta i form av lönesamtal och individuella förhandlingar. I denna utveckling har akademikerkollektivet gått allra längst. Än så länge finns det inte särskilt omfattande forskning om vare sig orsakerna till eller effekterna av dessa förändringar.

Publicerad: Lördag 3 apr 2004

Nyckelord:
Internationellt,
Lön & livslön

Det skriver Lena Granqvist, Sacoekonom och fil dr i nationalekonomi i en uppsats i Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 13, nr 3-4, hösten/vintern 2007.