"Förebygg våldet"

33 våldshandlingar mot akademiker varje dag visar ny undersökning av Saco. Sveriges arbetsplatser skiljer sig markant åt vad gäller risken att drabbas av hot om våld eller rent av våld. Det gäller också akademikernas arbetsplatser. Det skriver Sacos ordförande Anna Ekström, Kerstin Hildingsson, arbetsmiljöhandläggare vid Saco och Thomas Ljunglöf, statistiker vid Saco på DN Debatt.

Publicerad: Tisdag 7 okt 2008

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

En ny undersökning gjord av Saco visar att ungefär var tionde yrkesverksam medlem är drabbad. Resultaten tyder på att 40 000 medlemmar utsatts för hot om våld och 14 000 medlemmar att de utsatts för våld minst en gång, under åren 2004-2005. Omräknat riktas 33 våldshandlingar mot enskilda förbundsmedlemmar inom Saco i deras yrkesutövning, varje dag.

Långt fler möter uttalade hot om våld; 92 sådana utslungas per dag (eller 640 i veckan, eller ett varje kvart, dygnet runt!). Eftersom arbetsmiljön förbättras på många andra områden finns det anledning att slå larm. Åtgärder för att undvika hot om våld och våld tycks inte vara tillräckliga, eller så fungerar de inte. Många utsatta arbetsplatser saknar förebyggande åtgärder helt.

Tre av Sacos förbund har stora medlemsgrupper som i sitt arbetsliv möter speciellt hög risk att hotas eller misshandlas; Lärarnas riksförbund, Sveriges läkarförbund och Akademikerförbundet SSR (som bland annat organiserar socionomer). Men även andra förbund organiserar personer som oftare än andra akademiker möter hot och våld, det rör exempelvis arbetsterapeuter, sjukgymnaster, skolledare, veterinärer och akademiker inom Svenska kyrkan.

Gemensamt för dessa är att de oftast arbetar för kommuner och landsting, inom vård, skola och omsorg. Inom privat sektor och för statligt anställda är riskerna statistiskt sett mindre, även om det där finns arbetsplatser med ytterst frekventa hot och våld. Det gäller exempelvis domare, åklagare, anställda inom kriminalvården och tjänstemän på arbetsförmedlingar och försäkringskassor.

Eftersom de mest drabbade sektorerna också domineras av kvinnor är hot och våld på arbetet ett strukturellt jämställdhetsproblem. Det är också en åldersfråga vem som drabbas. Akademiker över 50 år drabbas blott hälften så ofta av hot och våld som dem mellan 26 och 29, de yngsta i vår undersökning.

Arbetsmiljöverket spelar en viktig roll i det här sammanhanget. Verkets inspektörer hittar alltför ofta brister i det förebyggande arbetet mot hot och våld vid de inspektioner de gör på arbetsplatser runt om i landet. Det gäller även arbetsställen där man engagerat sig för att förhindra uppkomsten av hot och våld som riktas mot personalen. De kraftiga neddragningar som ägt rum inom Arbetsmiljöverket de senaste åren är därför mycket olyckliga. Det behövs snarare fler än färre inspektörer.

Anna Ekström
ordförande Saco
Kerstin Hildingsson
arbetsmiljöhandläggare vid Saco
Thomas Ljunglöf
statistiker vid Saco

Debattartikel på DN Debatt 7 oktober 2008.