Glöm inte a-kassan nu!

När konjunkturen tippar över så kan det gå undan. Tecknen i ekonomin tyder på en mer besvärlig arbetsmarknaden nästa år. För att ha rätt till arbetslöshetsersättning och ersättning ur inkomstförsäkringen räcker det inte med att vara med i en a-kassa, man måste dessutom ha varit medlem i minst ett år, och arbetat under den tid man har varit medlem. Det hög tid att bli medlem i en a-kassa nu för att undvika stora ekonomiska problem om ett år. Det skriver Anna Ekström, ordförande i Saco och Akademikernas A-kassa, AEA på debattplats i Västerbottens-Kuriren.

Publicerad: Fredag 29 feb 2008

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Arbetslösheten sjunker för alla, och snabbast sjunker den för oss akademiker. I Akademikernas A-kassa kommer vi att sänka avgiften till 150 kr i månaden.

Att satsa tid, kraft, pengar och engagemang och förhoppningar i en lång akademisk utbildning ger ingen garanterad avkastning i form av ett intressant jobb med bra betalt, men det ökar individens möjligheter på arbetsmarknaden.

När jobben kommer med en sådan kraft som idag, betyder det större möjligheter för dem som står utanför att komma in.

Det goda läget på arbetsmarknaden har många positiva effekter. En är att det ökar chanserna också för dem som står långt från arbetsmarknaden. Det kan gälla den som varit arbetslös länge, den som har en utbildning som inte är så gångbar på arbetsmarknaden eller den som varit sjukskriven.

Ett hinder som många akademiker möter är att arbetsgivare ofta ser med misstänksamhet på dem som har en god utbildning och en period av arbetslöshet; trots den intensiva diskussionen om akademikerarbetslösheten är det som om en del arbetsgivare tror att arbetslöshet är individens fel.

Men ingenting, inte ens en lång utbildning till ett yrke med goda framtidsutsikter, och inte ens ett långt arbetsliv med en stark position, kan vaccinera mot dåliga tider eller mot arbetslöshet. Konjunkturen är svår att bedöma, men de flesta bedömare varnar för att den urstarka konjunkturen kan vara på väg att vända.

När konjunkturen tippar över, så kan det gå undan. Globaliseringen ger inte bara bättre kommunikationer och större möjligheter till tillväxt i högkonjunktur. Den ger en ökad press att hålla kostnaderna nere , att reagera snabbt i nedgång.

Vid uppsägningar är ett bra trygghetsavtal eller omställningsavtal guld värt. Den som arbetar på en arbetsplats med ett bra kollektivavtal har på de flesta avtalsområden tillgång till bra hjälp att söka ett nytt jobb. Att snabbt få ett nytt jobb eller öka sina möjligheter att få ett nytt jobb eller starta eget, är förstås viktigast när arbetslösheten slår till.

Men den som förlorar sitt jobb har också ett stort behov av ekonomiskt stöd. För att ha rätt till arbetslöshetsersättning ska man vara medlem i en erkänd a-kassa. Idag har närmare en miljon människor valt att avstå från det.

Den ersättning a-kassan ger om man blir arbetslös är låg. Maxbeloppet är 14 800 kronor i månaden, även om lönen före arbetslösheten var mycket högre. Många Saco-medlemmar har en inkomstförsäkring, och med den kan man under en övergångsperiod få en ersättning som ligger betydligt närmare vad man tjänade som anställd, men den inkomstförsäkringen gäller bara om man också är medlem i a-kassan.

Alltså: Om man blir arbetslös måste man vara medlem i en a-kassa för att ha rätt till 14 800 kronor i månaden i arbetslöshetsersättning. För att ha rätt till en ersättning som ligger närmare lönen måste man vara medlem i en a-kassa OCH ha en inkomstförsäkring.

Men inte nog med det, för att ha rätt till arbetslöshetsersättning och ersättning ur inkomstförsäkringen räcker det inte med att vara med i en a-kassa, man måste dessutom - lite förenklat - ha varit medlem i minst ett år, och man måste ha arbetat under den tid man har varit medlem.
Om man tyder tecknen i ekonomin så att vi kommer att ha det betydligt mer besvärligt på arbetsmarknaden nästa år, så är det hög tid att nu bli medlem i en a-kassa. Nu är dessutom avgifterna lägre än för ett år sedan, mycket tack vare den goda arbetsmarknaden och som en effekt av regeringens förslag för att mildra förra årets stora avgiftshöjningar.
Nu är rätt tid att bli medlem i en a-kassa om du vill undvika stora ekonomiska problem om ett år!

Anna Ekström

Debattartikel i Västerbottens-Kuriren 29 februari 2008.