Satsa på kvalitet i högskoleutbildningen

Att satsa på högskolans grundutbildning är nödvändigt, skriver representanter för Saco, som vill se ett gemensamt krafttag över partigränserna.

Publicerad: Fredag 10 sep 2010

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Utbildningssystemet är en stor post i statens budget, ungefär 20 miljarder kostar grundutbildningen på universitet och högskolor. Väljarna tycker det är viktigt att kvaliteten är hög: 86 procent av akademikerna tycker att ökad kvalitet i det svenska utbildningssystemet spelar roll när de bestämmer vilket parti de ska rösta på. Detta visar Sacos valundersökning. Det är därför mycket glädjande att både alliansen och de rödgröna lyfter utbildningsfrågorna i sina respektive valplattformar.

Vi är bekymrade över den utveckling vi sett i högskolan under en lång tid. På alltför många utbildningar får studenterna för lite undervisning, ibland så lite som tre till fyra timmar i veckan. Anknytningen till arbetslivet och arbetsmarknaden är alldeles för svag på alldeles för många utbildningar. Detta får konsekvenser, inte bara för studenterna som får en sämre utbildning, utan också för arbetsgivarna som får en sämre utbildad arbetskraft.

Rusta studenterna för arbetsmarknaden

En låg utbildningskvalitet innebär att vi står sämre rustade att möta framtidens utmaningar – energifrågor, miljöfrågor och sjukvårdsfrågor. För att lösa framtidens problem måste vi våga satsa redan i dag, och satsa på utbildning.

De akademiska utbildningarna måste kunna rusta studenterna för arbetsmarknaden. Det är ohållbart om nyexaminerade studenter lämnar högskolan utan de kunskaper som arbetsmarknaden kräver, på grund av bristande resurser och bristande arbetslivsanknytning i utbildningen.

Målsättningen måste vara minst tio timmars undervisning i veckan på alla akademiska utbildningar, möjlighet till praktik inom utbildningen för alla studenter som vill praktisera, mer studie- och yrkesvägledning under studietiden, och mer samverkan mellan högskolorna, arbetsgivare och näringsliv. Och all utbildning ska förstås vara väl förankrad i forskning.

En ordentlig satsning på högskolans grundutbildning är nödvändig, oavsett vilket block som får väljarnas förtroende efter valet. Det är därför hoppfullt att båda regeringsalternativen har ambitioner att förbättra kvaliteten i högskolan, och ge studenterna fler timmar med sina lärare. Men vi tror att politikerna kan ännu lite bättre, om de tar gemensamma krafttag för den högre utbildningen och arbetar över partigränserna.

Behövs en långsiktig vision

Vi eftersträvar ett kunskapssamhälle för alla, med hög kunskapsnivå, högt välstånd och stor individuell valfrihet under ansvar. Detta kräver en högskola som förbereder studenterna på en tuff och ombytlig arbetsmarknad. Det kräver lärare som har en stark grund i forskningen. Det kräver att finansieringen av högskolan inte sakta gröps ur.

Det är dags att lyfta blicken mot högskolan och ta dess plats i samhället på allvar. Sverige behöver en långsiktig vision för syftet och finansieringen av den svenska högskolan. Det krävs att utbildningskvaliteten blir en prioriterad framtidsfråga för nästa regering, men även för regeringarna efter den. Låt inte utbildningsfrågorna stanna vid goda ambitioner.

Anna Ekström, ordförande Saco
Lisa Gemmel, ordförande Saco Studentråd
Mikael Igelström, förbundsordförande Civilekonomerna
Laila Strunke, ordförande Sveriges Arkitekter
Anitha Wijkström, ordförande SRAT
Karin Linder, förbundsordförande DIK
Eva Nilsson Bågenholm, ordförande Sveriges läkarförbund
Lena Haglund, ordförande Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Lars Ahlin, förbundsordförande Sveriges Psykologförbund
Lars Flodin, ordförande Sveriges Skolledarförbund
Anna Götlind, förbundsordförande Sveriges universitetslärarförbund
Ulf Bengtsson, ordförande Sveriges Ingenjörer
Madelen Nilsson, ordförande Naturvetarna
Göran Arrius, ordförande Jusek
Bror Holm, ordförande Kyrkans Akademikerförbund
Jörgen Lorén, ordförande Sveriges Fartygsbefälsförening
Anna Hertting, ordförande Sjukgymnastförbundet
Christin Johansson, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR
Lars Fresker, ordförande Officersförbundet
Metta Fjelkner, Lärarnas riksförbund
Evamari Lewin, ordförande Sveriges Veterinärförbund
Gunilla Klingberg, ordförande Sveriges Tandläkarförbund
Jörn Holmgren, ordförande Reservofficerarna

Debattartikel i gp.se 10 september 2010.