Satsa på skyddsombuden!

Idag, den 24 oktober firar de fackliga organisationerna Skyddsombudens dag! Saco vill uppmärksamma skyddsombuden som den stora resurs de är i arbetsmiljöarbetet och visa på deras viktiga bidrag för en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar, men arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i samverkan med skyddsombuden. Därför måste skyddsombuden ges goda förutsättningar för sitt uppdrag.

Publicerad: Onsdag 24 okt 2012

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Debatten om arbetslinjen och pensionsåldern, att vi i dagens samhälle måste vara beredda att arbeta längre upp i åldrarna, sätter arbetsmiljön i fokus. Saco menar att för att nå ambitionen, där allt fler både vill och är friska nog att arbeta längre, behövs det en medveten satsning på arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Arbetslivets förändringar leder till nya möjligheter men också nya arbetsmiljörisker. Ett ökat antal små arbetsplatser, framväxten av bemanningsbranschen och många gränslösa arbeten leder till fler och andra krav på skyddsombuden.

Systemet med skyddsombud fungerar i många stycken bra men det finns viktiga delar som behöver stärkas. Tyvärr uppger alltför många skyddsombud att de inte har möjlighet att ta den tid i anspråk som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag. Vi oroas också av att skyddsombud idag inte får tillgång till den utbildning i arbetsmiljöfrågor som uppdraget kräver. En bra utbildning i arbetsmiljöfrågor är grunden för ett effektivt arbetsmiljöarbete.

God arbetsmiljö kommer inte av sig självt. Naturligtvis har parterna ett stort arbete att göra, i att skapa bättre förutsättningar och stöd för skyddsombuden, men även regeringen behöver hjälpa till. Saco menar att en början vore:

  • att fler skyddsombud ges möjlighet till utbildning genom att staten, som tidigare, skjuter till medel till skyddsombudens fortbildning.
  • en rejäl tilldelning av statliga medel till den regionala skyddsombudsverksamheten. Det krävs för att få igång lokalt arbetsmiljöarbete i mindre verksamheter. Medlen har urholkats av inflationen samtidigt som behovet har växt och antalet små arbetsställen har ökat.
  • att Arbetsmiljöverket får tillräckligt med resurser för en aktiv tillsyn. När samverkan på arbetsplatsen inte fungerar och man behöver en tredje part blir Arbetsmiljöverket ett viktigt stöd i skyddsombudens arbete.

Vi tjänar alla på ett väl fungerande lokalt arbetsmiljöarbete. Låt oss tillsammans stärka arbetet för fler och kunniga skyddsombud – det vore en vinst för hela samhället!

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33