Dags för omtag i integrationspolitiken

Den nya regeringen måste slopa projekten inom integrationspolitiken och ta ett rejält grepp, med ordentliga resurser och välutbildad personal. Alternativet är att de främlingsfientliga krafterna växer sig ännu starkare, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Fredag 26 sep 2014

Nyckelord:
Integration

Valet blev en riktig kalldusch för det politiska etablissemanget. Sverigedemokraternas framgång visar att det är tid för eftertanke och omtag. Det missnöje som ligger till grund för Sverigedemokraternas framgång måste nu tas på allvar.

Först vill jag slå fast att Saco är för en generös flyktingpolitik. Sverige ska fortsätta att ta emot dem som flyr för sitt liv från krig och förföljelse.

Men för att det ska fungera måste vi ta emot de som kommer hit på ett mycket bättre sätt. Vi måste också se till att avtalade löner och arbetsrättsliga regler på den svenska arbetsmarknaden respekteras. Offentliga upphandlingar måste ställa krav på kollektivavtal eller villkor som motsvarar dem som finns i kollektivavtalet för den aktuella branschen. Den som känner sig utkonkurrerad genom lönekonkurrens och blir missnöjd kan lockas att vända sig till främlingsfientliga politiker.

De etablerade partierna har under lång tid nedprioriterat och underskattat vikten av en fungerande integrationspolitik. I valet fick de betala dyrt för det. Nu finns chansen till ett politiskt omtag.

Samtidigt måste arbetsgivarna ta sitt ansvar och förbättra sina rekryteringsprocesser så att de anställer personer med rätt kompetens oavsett efternamn och hudfärg.

Saco har under flera år påtalat hur viktigt det är att korta tiden det tar för invandrade akademiker att få ett kvalificerat jobb. Det är utomordentligt viktigt för Sveriges fortsatta välstånd. Ungefär en femtedel av Sveriges akademiker är utlandsfödda. Det är en stor, växande grupp som alltför ofta har ett jobb där deras kunskap och erfarenhet inte tas tillvara.

Saco har också visat att det är samhällsekonomiskt lönsamt med kompletterande utbildningar för utländska akademiker.

I själva verket verkar utvecklingen gå åt fel håll i det här avseendet. Sacoförbundet Jusek har med jämna mellanrum kontrollerat hur invandrade samhällsvetares kompetens används på arbetsmarknaden. Den senaste rapporten, Arbetsmarknadsläget för invandrare akademiker, som publicerades strax före valet, visar att allt färre av de utlandsfödda samhällsvetarna har ett arbete som motsvarar deras kompetens.

De som flyr för sina liv till Sverige hamnar idag ofta i en oöverblickbar räcka av projekt och försöksverksamheter. De måste själva leta upp olika åtgärder och språkutbildningar som ofta är i form av tillfälliga regionala projekt, går under olika namn och upphör när pengarna från EU:s sociala fond tagit slut.

Saco har under lång tid hävdat att det är dags att upphöra med projekten och etablera en fast organisation byggd på de goda exempel som faktiskt finns. Det måste vara en av de allra viktigaste uppgifterna för en ny regering.

Att nedprioritera språkundervisning där lärarna har både små resurser och låga utbildningskrav håller inte. Fler måste istället erbjudas individanpassad svenskundervisning och kompletterande utbildningar på högskolan. Idag är studie- och yrkesvägledningen bristfällig. På Arbetsförmedlingen har pressade förmedlare dåliga kunskaper om vilka åtgärder som finns. Så ser verkligheten ut för nyanlända invandrade när de kommer till Sverige.

Det minsta man kan kräva är att den som kommer till Sverige möts av en handfast vägledning på rätt språk från första dagen. Den nya regeringen och ansvariga myndigheter har en hel del att lära av Sacos portal Omstart som riktar sig till akademiker som är nya i Sverige: www.saco.se/omstart. Det borde finnas en nationell webbaserad guide som riktar sig till alla nyanlända.

Arbetsförmedlingen måste få resurser för vägledning kring hur man kvalificerar sig för ett relevant arbete och verkligen hjälpa till att hitta sysselsättning. Den bästa integrationen sker på arbetsplatserna. Idag är Arbetsförmedlingens stöd och service till invandrade akademiker under all kritik. Antalet praktikplatser måste öka.

Utbildningen i svenska måste få tillräckliga resurser och anpassas till invandrarens utbildningsnivå. Lärarna måste vara välutbildade och det måste gå att kombinera studier med praktik, arbete eller annan utbildning.

De kompletterande utbildningarna för invandrade akademiker måste byggas ut och kvalitetssäkras. Det är ett snabbt och billigt sätt att få akademisk kunskap som är gångbar på svensk arbetsmarknad. Idag finns det alldeles för få inriktningar och platser.

Sverige behöver invandring och Saco förväntar sig nu att integrationsfrågorna prioriteras upp och blir en central del av såväl arbetsmarknads- som utbildningspolitiken. Den nya regeringen måste slopa projekten och ta ett rejält grepp med ordentliga resurser och välutbildad personal. Alternativet är att de främlingsfientliga krafterna växer sig ännu starkare.

Artikeln var även publicerad i Sydsvenskan den 26 september 2014.

 

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10