Krafttag krävs för att säkra anställdas integritet

En ny lag ska stoppa arbetsgivarna från att kräva arbetssökande på utdrag ur belastningsregistret. Lagen är välkommen, men riskerar att bli ett slag i luften, skriver Sacos chefsjurist Lena Maier Söderberg.

Publicerad: Fredag 7 nov 2014

Senast uppdaterad: Fredag 7 nov 2014

Nyckelord:
Arbetsrätt

Arbetslivet blir allt tuffare. För att få ett jobb i dag ska du inte bara ha rätt utbildning, vara bra på ditt yrke och socialt kompetent. Du måste även ha ett fläckfritt förflutet.  På tio år har antalet begärda utdrag ur belastningsregistret från privatpersoner ökat från 40 000 till 220 000, en ökning med 450 procent.

Det är de hårdare kraven vid rekrytering som ligger bakom ökningen. Var sjunde arbetsgivare kräver i dag registerutdrag för att du ska komma på fråga för en anställning, enligt en statlig utredning som kom i somras. Registerkontroll är vanligast inom vård- och omsorgssektorerna, bland finansiella företag och i transportbranschen. Och som arbetssökande har du tyvärr väldigt lite att sätta emot.

Det vill dock statens utredare ändra på. I framtiden ska det vara förbjudet för arbetsgivare att begära utdrag ur belastningsregistret från arbetssökande, med undantag för vissa verksamheter. Bland annat de som arbetar med barn och försäkringsförmedlare.

Det är helt rätt. En person som har dömts för ett brott och avtjänat sitt straff ska inte behöva bestraffas en gång till i form av utebliven anställning. Det går helt emot rättssamhällets principer och hör inte hemma i en modern välfärdsstat. Som arbetssökande ska du alltid bedömas utifrån kompetens och meriter, inte på grund av ett brottsligt förflutet.

Men förbudet riskerar att bli ett slag i luften.

Vid årsskiftet startade internettjänsten Lexbase. Vem som helst kan enkelt få information om en person förekommer i företagets register med tingsrättsdomar fem år tillbaka i tiden.

Ett förbud att begära utdrag ur belastningsregistret blir därför tandlöst när arbetsgivarna med några musklick helt lagligt kan ta del av samma uppgifter. 

Lexbase och liknande tjänster ingår inte i utredningens uppdrag. De har dessutom utgivningsbevis och skyddas av den grundlagsreglerade yttrandefriheten, vilket gör det svårt att komma åt dem lagstiftningsvägen.

Utvecklingen är ett problem för hela samhället. Vill vi ha ett samhälle där rädsla, nyfikenhet och illvilja frodas? Ska inte människor som avtjänat sitt straff få samma chans som alla andra att verka i samhället?

Om vi har tur är Lexbase bara en dagslända. Den kompakta kritiken mot sajten när den lanserades inger hopp. Har vi otur är Lexbase ett uttryck för en utveckling mot ett samhälle där den personliga integriteten väger allt lättare.

Den aktuella utredningens förslag är välkommet. Att införa ett förbud mot registerkontroll är ett första viktigt steg och dessutom en viktig politisk markering från statens sida.

Men det räcker inte. Behovet av en samlad lag till skydd för arbetssökandes och anställdas integritet är akut.

Den tekniska utvecklingen skapar ständigt nya möjligheter för arbetsgivare att samla in information om arbetssökande och anställda. Utvecklingen får inte leda till att lagstiftaren retirerar och offrar den personliga integriteten. Tvärtom måste ytterligare åtgärder vidtas på arbetslivets område för att stärka arbetstagarnas integritetsskydd.

I Orwells dystopi var det staten som stod för storebrorssamhället. Nu är det statens skyldighet att se till så att det inte blir verklighet.

Artikeln publicerades även i Svenska Dagbladet 2014-11-07

En replik på artikeln publicerades 2014-11-08 och slutreplik från Saco publicerades 2014-11-10