Alla vinner på social dialog

Det är chockerande när dokument från EU-kommissionen pekar ut svagare fackföreningar som en väg mot att lösa de ekonomiska problemen i Europa. I själva verket är det precis tvärtom. Det skriver Göran Arrius, ordförande Saco på europaportalen.se

Publicerad: Torsdag 5 mar 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 5 mar 2015

Nyckelord:
Internationellt

Forskningen har visat i ett antal rapporter att starka fack- och arbetsgivarorganisationer skapar en grogrund för en stabil tillväxt och en rimlig fördelning mellan arbete och kapital. Det kommer jag att säga på högnivåmötet i Bryssel idag, torsdag. Mötet hålls för att uppmärksamma den sociala dialogen inom EU som firar 30-års jubileum. Jag representerar den svenska fackföreningsrörelsen på mötet.

Den sociala dialogen mellan fackföreningar och arbetsgivare är och måste vara en grundpelare både i Sverige och i EU . Den har historiskt fört med sig vinster för löntagarna, och därmed bidragit till att stärka det folkliga stödet för EU. Något som inte minst är viktigt i en tid där vi åter ser väpnade styrkor agera, samtidigt som nationalistiska krafter vädrar morgonluft.

Fördelarna är uppenbara för arbetstagarna: En god social dialog ger möjlighet att få bättre arbetsvillkor, inklusive en rimlig del av företagens vinster. Med starka fackföreningar behövs ingen lagstadgad minimilön.

Men det finns också stora fördelar för arbetsgivarna: En god social dialog ger stabilitet och ett lågt antal strejkdagar per år. Men också försäkringar om att konkurrens sker på någorlunda lika villkor.

Sammantaget ökar möjligheten till stabil tillväxt, som ger välfärd till alla. Starka fackföreningar innebär också en jämnare fördelning. Det är ingen slump att USA, där fackföreningarna medvetet har försvagats de senaste tjugo åren, har bland de snabbast ökande klyftorna i världen. Medelamerikanen har haft noll i reallöneökning de senaste tjugo åren – samtidigt som medelsvensken har haft en reallöneökning på 45 procent.

Trots dessa ovedersägliga bevis har den sociala dialogen satts under press. Krisen som inleddes 2008 och den efterföljande hårda åtstramningspolitiken har inneburit att dialogen mellan parterna i många länder har försvagats eller helt har upphört.

Det är kontraproduktivt att, som i en rapport från DG EcFin häromåret, peka ut försvagade fackföreningar som ett steg mot en bättre fungerande tillväxt när det i själva verket är tvärtom.

Nyckeln till en framgångsrik social dialog är att starka fackföreningar och arbetsgivarorganisationer tillåts att självständigt förhandla och koppla löneutvecklingen till produktivitetsutvecklingen i respektive land. Det bäddar även för ansvarsfulla avtal även när ekonomin vänder uppåt igen.

Om jag ska sammanfatta finns det tre saker som bör prägla den Sociala Dialogen i EU: En löneutveckling som är kopplad till produktivitetsutvecklingen i den konkurrensutsatta sektorn, ordentligt organiserade arbetsgivare som är beredda att delta i meningsfulla förhandlingar och att parterna ses som en tillgång och konsulteras på ett konstruktivt sätt på såväl europeisk som nationell nivå.

Den nya EU-kommissionen har signalerat en nystart för den Sociala Dialogen. Vi är beredda att göra vårt bästa för att det ska lyckas.

Göran Arrius, ordförande Saco

Även införd på europaportalen.se den 5 mars 2015

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10