Problem att försäkring och pension saknas

Statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi skriver på DN Debatt (19/5) om regeringens förslag till ny upphandlingslagstiftning. TCO och Saco representerar tillsammans närmare två miljoner tjänstemän och akademiker, en majoritet av de fackligt anslutna arbetstagarna i Sverige. Vi vill se en förändring både för företagen och för de anställda och är därför positiva till regeringens förslag, men det hade kunnat vara mer heltäckande, skriver Göran Arrius, Saco och Eva Nordmark, TCO. 22

Publicerad: Torsdag 19 maj 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 19 maj 2016

Nyckelord:
Arbetsrätt

Det är inte bara arbetstagarna som vinner på schysta villkor. Även den stora majoriteten företag som agerar enligt gängse normer på svensk arbetsmarknad har ett intresse av att få till stånd en förändring. I dag utsätts seriösa företag som deltar i offentliga upphandlingar för snedvriden konkurrens. Det handlar om ständiga överprövningar av oseriösa leverantörer samt upphandlade tjänster som antingen inte utförs över huvud taget eller som utförs med bristande kvalitet och dåliga villkor för arbetstagarna. Svensk arbetsmarknad behöver enkla och tydliga regler som gynnar såväl arbetstagare som seriösa företag.

Regeringens förslag innebär inte ett krav på att leverantörer ska ha kollektivavtal, bara att de erbjuder lön, semester och arbetstid i nivå med dessa. Regeringen har därmed frångått sitt utkast till lagrådsremiss där även försäkringar och avsättningar till tjänstepension inkluderades. För akademiker och tjänstemän är det inte i första hand låga löner som är problemet vid offentliga upphandlingar. I stället är det avsaknaden just av försäkringar och tjänstepensioner. Vi ser det inom de flesta branscher och verksamheter, vilket betyder att problemet inte är branschspecifikt.

En 35-årig tjänsteman i privat sektor med en månadslön på 40 000 kronor kommer vid pensionen ha ett tjänstepensionskapital på 5,5 miljoner kronor. För att kompensera för tjänstepensionen behöver du spara fem procent av din lön varje månad. De arbetstagare som i dag saknar tjänstepension riskerar att bli morgondagens fattigpensionärer och ett sådant scenario är oacceptabelt.

I en undersökning som TCO låtit genomföra framgår att det bland samtliga partiers väljare finns ett mycket starkt stöd för att ge en bättre konkurrenssituation för seriösa företag. Att under ordnade former ställa krav på gängse löner och villkor bidrar till en sund konkurrens och gynnar seriösa företag, stora som små.

TCO och Saco vill därför uppmana samtliga partier att lyssna på sina väljare och ge anställda i upphandlade sektorer rimliga villkor och seriösa svenska företag enkla och tydliga regler så att de får den konkurrenssituation de förtjänar.

Göran Arrius, ordförande Saco
Eva Nordmark, ordförande TCO

Replik införd i DN 19 maj 2016 till debattartikel av Stefan Löfven (S), statsminister och Ardalan Shekarabi (S), civilminister:
"Nu höjer vi ambitionsnivån för offentlig upphandling"

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10